Tävlingsbestämmelser (tävlingsregler) First Open 

First Open är en tävling sanktionerad och godkänd av SGF. De generella golfreglerna gäller liksom de generella tävlingsreglerna för Sverige. First Open följer också de gällande etikettsregler som SGF har utformat. First Opens tävlingsbestämmelser (tävlingsregler) är de som specifikt gäller First Open och är godkända av SGF. Spelarna disponerar inte över tävlingsbestämmelserna och kan inte bortse från dessa eller ge motståndarna i en match OK att bortse från dessa. Lagen i en match kan inte heller komma överens om att bortse från någon av tävlingsbestämmelserna. Det är bara tävlingsledningen som har möjlighet att disponera över tävlingsbestämmelserna. Om frågor och oklarheter uppstår finns alltid möjligheten att kontakta tävlingsledningen via e-post: info@firstopen.nu

1. TÄVLINGENS GEOGRAFISKA OMFATTNING ENL. SGF INDELNING

Region 1 Sydväst: Skåne, Halland, Västergötland, Göteborg och Bohuslän-Dal. 
Region 2 Öst: Blekinge, Småland, Östergötland och Öland.  
Region 3 Mitt: Värmland, Örebro län,Södermanland, Stockholm, Uppland,  Västmanland och Gotland. 
Region 4 Norr: Dalarna, Gästrike-Hälsinge, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen, Norr & Västerbotten.

2. ANMÄLAN

Anmälan kan endast göras på anmälningsblanketten på internet. Laget måste ha tillgång till en e-postadress. Anmälan är bindande. Anmälan innebär också att du godkänner publicering av vissa personuppgifter på internet (namn och klubb). Däremot kommer inte adress, telefonnummer och e-mailadress att publiceras allmänt utan endast till motståndarlaget. Vid anmälan godkänner du/ni att lagmedlemmarna framledes får info och meddelanden från oss och våra partners digitalt och via andra kanaler.

3. BETALNING

Betalning av anmälningsavgiften på 795:-/lag eller 595:- (om du har möjlighet att utnyttja någon rabattform) görs på bankgiro 5292-4313. OBS! Ingen inbetalningsavi skickas ut av First Open. Uppge vid betalning ert lagnummer, namn samt vilken ev. rabatt ni utnyttjat i samband med anmälningen. Betalningsmottagare: First Open / GolfEvents. Du kan även betala via Swish på nummer 1231094598. Betala snarast efter anmälning.

4. DELTAGARE

Tvåmannalag (herrlag, damlag eller mixade lag) bestående av medlemmar från klubbar anslutna till Svenska Golfförbundet.

5. ÅLDERSGRÄNS

En av spelarna måste fylla minst 18 år innan tävlingsstart, yngsta spelaren måste fylla minst 12 år under tävlingsåret. Ovan gäller för de två spelare som i varje match i grund/semi/finalspel representerar laget. Deltager målsman i laget som ordinarie är det OK att den yngste spelaren fyller 10 år under tävlingsåret. Representeras laget av underåriga spelare i strid mot ovan diskvalificeras laget.

6. HANDICAPGRÄNS

Högst 32,0/spelare. Det är tillåtet att deltaga med ett HCP högre 32,0/spelare men man kan ej anmäla sig eller spela på högre HCP än 32,0 i tävlingen. Valfri tee på slopad bana.

7. TÄVLINGSKLASSER

Tävlingen är indelad i 2 klasser. Lagen i Norrlandsregionen (region 4), kan slås ihop till en klass om antalet anmälda lag blir för få. Meddelas efter anmälningstidens utgång.

KLASS A, Bägge spelarnas sammanlagda HCP mindre än 0 - 28.0
KLASS B, Bägge spelarnas sammanlagda HCP 28.1 - 64.0

Du anger själv vid anmälan vilken klass laget skall deltaga i. De två spelarnas sammanlagda handicap vid anmälningstillfället bestämmer vilken klass ni väljer.
Klass kan ändras fram till att första lottningen sker om nytt HCP påverkar den klass man "tillhör".
Meddela till tävlingsledningen via mail info@firstopen.nu nytt HCP och önskemål om att ändra klass.
Efter första lottningen sker spel i den klass man börjar spel i även om HCP-justering under säsongen skulle påverka "klasstillhörighet".

För ett lag med ett sammanlagt HCP upp till 32,0 är det OK att anmäla sig i A-klassen. Dock får ett HCP på max 28,0 utnyttjas. Om bägge spelarna har högre HCP än 14,0 gäller att bägge spelarna anmäler sig på 14,0. Annars gäller att den spelare i laget som har högst HCP anmäler sig på det HCP som tillsammans med sin partner blir 28,0.

För lag som anmäler sig i A-klassen men som under säsongen p.g.a HCP-justering får ett sammanlagt högre HCP än 28,0 gäller att ett högre HCP än 28,0 ej får tillgodoräknas laget vi spel. Om bägge spelarna har HCP 14,0 eller högre gäller att bägge spelarna får tillgodoräkna sig max HCP 14,0. Annars gäller att den spelare i laget som har högst HCP endast får tillgodoräkna sig det hcp som tillsammans med partnern ger HCP 28,0. Exempel: Spelare A har HCP 11,0 och B har 19,0. B får endast tillgodoräkna sig HCP 17,0 eftersom B:s HCP tillsammans med A blir 28,0. För B-klass lag som under pågående tävling justeras till HCP i klass A gäller det faktiska HCP man har vid spel. Ovan gäller även när reserv går in i laget och påverkar HCP-klassen.

8. SPELFORM

4-boll,matchspel (bästboll)
Kvalomgångar: 4-boll, Match (bästboll): Två spelare bildar sida. Det bästa av bägge spelarnas resultat på varje hål är sidans resultat på hålet. (Om en spelare från det ena laget har lägre nettoscore än bägge motspelarna, vinns hålet av spelarens lag) Hcp: Vardera spelare får tillgodoräkna sig 90% av sin spelhandicap (erhållna slag efter slopen). Avrundning till närmaste heltal (uppåt vid 0.5, 1.5, 2.5 osv) . De tre spelarna med högst reducerat spelhandicap får i matchen slag motsvarande skillnaden till den spelaren som har lägst spelhandicap. Spelaren med lägst reducerad spelhandicap spelar med 0 i spelhandicap.

De erhållna extra slagen för varje spelare i matchen tages ut med början på hål med index 1. Vi hänvisar samtidigt till SGF:s Spel- och Tävlingshandbok.

Vid lika efter 18 hål spelas skiljehål med början på hål 1 (sudden death). Erhållna slag utdelas på samma hål som ursprungsmatchen.

9. ANDRA CHANSEN

Alla lag garanteras att få medverka i minst två omgångar genom att förlorarna i första omgången får fortsätta spel i förlorarpoolen via "Andra chansen". Tävlingen delas in i två pooler efter första omgången. "Vinnarpoolen" är vinnarna i första omgången och "Förlorarpoolen" är förlorarna i första omgången. Från "Förlorarpoolen" kommer färre lag att gå till final än från "Vinnarpoolen". OBS! Även vinst eller förlust i form av walkover eller lottning räknas som spelad match.

10. LOTTNING

Lottningen kan ses på tävlingens hemsida via inloggning på Mina Tävlingssidor. Lag från samma eller närliggande klubb kommer i de inledande omgångarna, så långt som möjligt, att lottas mot varandra. Allt eftersom tävlingen fortskrider utökas lottningszonen inom regionen och kan även innefatta lottning mellan regionerna.

11. HUR SER JAG MIN LOTTNING

För att se din lottning klickar du på Mina tävlingssidor. Logga in med användarnamn och lösen. Efter inloggning klickar du på "Se lottning". Har du förlorat lösenord hämtar du detta via hemsidan/startsidan. På startsidan klickar du då på Glömt lösenord?
Vill du se lottningen för alla gå då in via knappen "Lottningslista alla" och välj den klubb där ni i första hand önskat spela (vald spelklubb).

12. SPELDAGAR

Lagen kontaktar varandra direkt efter erhållen lottning och bestämmer speltid inom tidsramen för aktuell omgång. Båda lagen ansvarar för att kontakt med motståndarlaget tages omedelbart. Kan inte lagen komma överens om lämplig tidpunkt eller bana skall lagledaren i det lag som står först i startlistan snarast kontakta tävlingsledningen. Det är möjligt att sätta in reserv (se rubrik Ersättare/reserv) för båda lagen för att underlätta att finna en speltid som passar. Har man bestämt tid för spel (datum och klockslag) och något lag sedan oberoende av orsak vill byta tid (inom deadline för omgången) är det upp till motståndarlaget att gå med på detta. Blir man ej överens om ny tid och matchen ej spelas, vinner det lag som är berett på spel på den ursprungliga tiden på walk-over.

13. SPELPLATSER

Kvalomgångar
Lag lottade mot varandra som valt samma spelklubb skall spela på denna om man inte kommer överens om annat. Har lagen valt olika spelklubbar men lottas mot varandra har det lag som är lottat som hemmalag favören att välja sin valda spelklubb om man inte kommer överens om annat. Är köravståndet mer än 12 mil (Google Maps används. Kortast erhållna körsträcka mellan de valda spelklubbarna gäller. Lägg ihop körsträcka A till B + B till A och dela med två.) mellan valda spelklubbar väljer hemmalaget två neutrala klubbar ungefär mitt emellan hemmalagets och bortalagets orter som motståndarna erbjuds spela på (neutral klubb i tävlingen är golfbana som man inte valt som spelklubb eller klubb där man inte är medlem i). Motståndaren har då möjlighet att välja en av dessa två föreslagna klubbar. Hemmalaget väljer bana om två eller flera banor finns på varje klubb. Noteringshäfte eller utskrift från terminal för att styrka sitt HCP skall alltid uppvisas för motståndarna på första tee innan spel. Eventuell greenfee under kvalomgångarna innan semifinal och final betalas av respektive lag. Tider för spelomgångarna faställs definitivt efter anmälningstiden gått ut, då vi vet hur många lag som anmält sig till tävlingen. OBS! Den valda spelklubben kan ändras under tävlingen (för enstaka omgång eller för resten av tävlingen) men måste göras mellan lottningar och genom att kontakta tävlingsledningen. OBS! För match mellan Gotlandslag och fastlandslag gäller att så länge man kan enas om spelplats kan man spela vart som helst annars gäller att laget med längst avstånd från vald spelklubb till närmsta färjeläge slipper båtresan oavsett lottning som hemma/bortalag. Det lag som åker färja väljer klubb/bana där matchen ska spelas vid aktuellt tillfälle. Matchen avgörs över 18 hål med ev. särspel. Vid match på bana med ev. mindre antal hål än 18 (om den finns med i listan över valbara spelklubbar) spelas matchen över denna banas normala sträckning. Ex. 13 hål om det bara finns 13 hål. Om ett (eller flera) hål på banan är avstängt hoppar man över detta hål och matchen avgörs då över 17 hål (på en 18-hålsbana). Om det bara är en 9-hålsbana spelas slingan 2 gånger dvs 18 hål.

Semifinal/Sverigefinal spelas den lördagen 7/10 2023 på Kalmar GK, gamla banan. Spelform där är matchspel för "Vinnarpoolen", d.v.s likadant som under kvaltävlingarna. Vinner man matchen är man klar för final. "Förlorarpoolen" spelar i semifinalen fyrboll/poängbogey där ca 20% av fältet går vidare till final.

Finalspelet sker i november i södra Europa, på Atlantöarna eller på annat ställe utanför Europa. Här tävlar man om ett prisbord från arrangörer, sponsorer samt ett vandringspris till vinnande lag. Slutsegrarna erhåller fritt spel till nästa års tävling.

14. ERSÄTTARE/RESERV

Lagen har rätt att under säsong sätta in en reservspelare. Eventuellt reservinträde måste anmälas via hemsidan/startsidan (Gå in under rubrik Mina tävlingsidor och logga in. Klicka på Ändra laginfo & anmäl reservspelare) innan reserv börjar spel. Vid "akuta" reservanmälningar eller tveksamheter meddela/kontakta tävlingsledningen. Anmäls inte reservinträde och laget spelar med reserv blir laget diskvalificerat. Reservinträde skall också meddelas motståndarna innan spel, när reserv deltager i tävlingen. Man får bara använda sig av en reserv (samma person). Denna reserv kan komplettera laget vid behov under hela tävlingen. Denna reserv kan också spela i ett annat lag i tävlingen. Laget ansvarar fullt ut för att reserv blir korrekt anmäld. Kolla gärna laginformationen via hemsidan efter anmälan av reserv så att allt ser korrekt ut. (Gå in under rubrik Mina tävlingsidor och logga in. Klicka på Ändra laginfo & anmäl reservspelare). För reservspelare som ev. påverkar klassindelning se text under rubrik tävlingsklasser.

15. MATCHRAPPORTERING

Lagledaren i vinnande lag rapporterar matchens resultat på hemsidan via Mina tävlingssidor och Ange matchresultat. Match ej rapporterad senast sista speldag kl. 24.00 kan komma att lottas. Match ej spelad (oavsett anledning) innan deadline för omgången kommer att lottas.

16. TÄVLINGSDOMARE

Huvuddomare i tävlingen är Björn Bergman med förflutet som förbundsdomare och med mångårig erfarenhet från svenska och internationella tävlingar och tourer. Björn är knuten till tävlingsledningen och kommer också att finnas på plats under semi- och finalspelet.

17. MINIMIANTAL

För att tävlingen skall kunna genomföras måste minst 100 lag anmäla sitt deltagande i varje region. Tävlingen kan komma att genomföras med mindre antal deltagare. Vi vill också här understryka att lag ifrån norra Sverige relativt omgående kan få långa avstånd till match och att lag från Gotland relativt omgående kan få matcher på fastlandet och ber att lag från dessa geografiska områden beaktar detta.

18. HANDICAP

För att spela matcher fr.o.m 1/7 krävs att deltagande spelare ska ha minst 3 HCP-ronder korrekt registrerade under innevarande år i GIT innan match i tävlingen spelas, OBS! Innevarande år. (För spelare i region Norr fr.o.m 1/8). Detta gäller även reserverna. Spelare med ett HCP på 4,4 eller mindre behöver ej beakta detta och behöver således ej ha några HCP-ronder registrerade. Det är upp till motståndarna i matchen (eller annan) att kontrollera HCP i anslutning till match. Uppfyller en spelare ej ovan krav kan denne ej deltaga i matchen. Laget får då spela med 1 spelare eller ta in reserv. Deltager spelare trots allt i matchen blir laget diskvalificerat. För lag som går till semifinal gäller att minst 4 HCP-ronder ska vara korrekt registrerade i GIT. Vi vill påpeka att det är varje spelares skyldighet att se till att spela på det HCP som visar spelarens normala spelstandard. Oavsett om inga handicapgrundande ronder är noterade är man som spelare skyldig att revidera sitt handicap med sin klubbs handicapkommitte. Klubbarnas HCP-kommittéer är utredande/dömande part i ett ev. HCP-ärende. First Open följer alltid dom från berörd HCP-kommitée. Spel på ett för högt HCP innebär att laget diskvalificeras från tävlingen. Tävlingsledningen rekommenderar att print från golf.se (GIT) på korrekt/aktuellt HCP medtages till match.

19. PROTESTER

Eventuella protester som avser motståndares användande av reservspelare, icke införda hcp-ronder (enligt tävlingsreglerna), eller annat skall var tävlingsledningen tillhanda på mail (info@firstopen.nu) senast 07.00 dagen efter sista speldag i aktuell omgång. Protester efter denna deadline kommer inte att beaktas. Ansvaret för att protest når tävlingsledningen innan deadline ligger helt på det protesterande laget att förvissa sig om. Protesten skall vara utformad på ett sådant sätt att det klart och tydligt framgår att ärendet gäller en protest. 

20. HJÄLPMEDEL

Olika avståndsmätare får användas, SkyCaddie mm. är tillåtna i tävlingen. Dock får man inte ta fram andra mått som ex. höjd eller vindförhållanden med ett hjälpmedel. Använder man ett multiverktyg som kan mäta olika saker får endast avstånd mätas. Golfbil är inte tillåten med undantag om man är handikappad och normalt har tillåtelse att använda golfbil eller om man ådragit sig skada som innebär att man måste använda sig av golfbil för att kunna genomföra en rond. Detta ska då kunna styrkas med ett läkarintyg innan spel. OBS! Medspelare, till spelare som får använda sig av golfbil, får inte på något sätt använda sig av bilen under tävlingsrundan.

21. SPELSCHEMA

Se under spelschema

Tävlingen delas in i två pooler efter första omgången. Alla lag som förlorar i första omgången får "en andra chans". Från denna pool ("Förlorarpoolen") kommer färre lag att gå till final än från "Vinnarpoolen".

Copyright © First Open  |  E-mail: info@firstopen.nu

  » Om cookies  |  » Sitemap