Frågor och Svar om tävlingen:

Klicka här för att ställa en egen fråga.

1. Får man spela från valfri tee?

Svar: Ja det får man, när banan är slopad. Vår grundtanke är att det skall vara så enkelt och så lite restriktioner runt spelet som möjligt. Väljer man att spela från annan tee än den man ”normalt” spelar ifrån bör man förmedla detta till motståndarna innan spel.

2. Varför skall antal slag reduceras vid matchspel?

Svar: Detta är inget som gäller speciellt för vår tävling utan gäller allmänt enligt de regler som stipulerats av SGF (se SGF: s spel och tävlingshandbok). Grundtanken är att reduceringen kompletterar handicapsystemet vid matchspel (och för övrigt också andra spelformer) för att göra spelet så rättvist som möjligt.

3. Får man gå in som reserv om man har varit eller är med i annat lag?

Svar: Ja, du kan vara med i flera lag så länge du följer de tävlingsreglerna. Tänk dock på att möjligheten att lottas mot dig själv då uppstår.

4. Vad gör man om man inte kan komma överens om speltid inom stipulerad tidsram?

Svar: Vi förutsätter att om man har anmält sig till tävlingen, vill man spela och gör en viss prioritering att avsätta tid för detta. Alternativet finns att enl tävlingsreglerna sätta in reserv och det är väl då rimligt att det lag som känner att man gör sig mest otillgänglig gör detta.

5. Vad gör man om man inte kan hitta någon reserv att sätta in?

Svar: Du kan spela matchen själv även om oddsen att vinna blir mindre.

6. Får man spela på bana utanför regionen?

Svar: Ja, det är tillåtet att spela på vilken svensk bana som helst.

7. Får man vara med om man är medlem i utländsk klubb?

Svar: Enligt tävlingsreglerna skall man vara medlem i golfklubb ansluten till SGF.

8. Hur kan man hamna i pool 1 (vinnarpoolen) fast man har förlorat i första omgången?

Svar: Som vinnare i första omgången har man förvissat sig om fortsatt spel i pool 1 (vinnarpoolen) vilket innebär matchspel i en ev semifinal med större statistik chans till finaspel än lagen i förlorarpoolen som spelar fyrboll/poängbogey i semifinalspelet. Pga att vi måste jämna ut stegarna så vi kommer rätt i slutet kan förlorarlag i första omgången med lottens hjälp hamna i pool 1. Vissa lag kan också lottas att stå över någon omgång pga av samma anledning. I praktiken innebär detta också att två lag som möttes i första omgången kan stöta på varandra ytterligare en gång i tävlingen.

9. Vem har honnören på första tee?

Svar: Lagen lottar om vem som slår ut. Normalt vid tävling går man ut efter den startlista som finns, men den lista vi gör är inte att betrakta som startlista. Det laget som har honnören slår ut först dvs bägge spelarna innan motståndarna slår ut. Laget som har honnören kan välja vilken av de två spelarna som börjar på varje hål. Har ex spelare 1 vunnit föregående hål åt laget kan spelare 2 börja slå ut på nästkommande hål.

10. Får man ha caddie när man spelar matchen?

Svar: Ja det får man. Som caddie får man hjälpa sin spelare med allt som hör till golfspelet t.ex klubbval, puttlinje, svingråd etc. Se regel 6-4 samt dec. 6-4/10. I fyrboll match (regel 30) får den ena spelarens/partnerns caddie ge råd till både "sin" spelare och till den andre spelaren/partnern. Se regel 8-1(b) och definitionen av "partnern" och definitionen av "råd"

11. Om ett herrlag möter ett damlag som har honnören skall då damerna slå ut först från röd tee och sedan herrarna från gul tee?

Svar: Ja, så skall man göra. Fr.o.m 2019 får man dock komma överens om att åsidosätta spelordningen för att snabba upp spelet. Vi hänvisar också till regelboken där man kan läsa om ovan. 

12. Om alla 4 spelarna kommer från samma klubb och ett lag vill spela på en annan bana och det andra laget inte vill. Vad gör man då?

Svar: Har bägge lagen valt samma spelklubb vid anmälan skall man spela på denna bana om man inte kommer överens om annat.

13. Om en i laget gör ett regelbrott som skulle resultera i förlust av hålet drabbar det hela laget eller bara den enskilde spelaren score på det hålet?

Förlängningen av den här frågan blir då: Gäller alla regler som i vanlig match ? Alltså att laget ses som en "enhet" eller är det två olika ?

Svar: Beroende på vilket regelfel man gör kan utgången bli olika. Laget kan förlora hela matchen, hela laget kan förlora hålet, alternativt att spelaren som gör regelfel diskvalificerar sig från hålet med medspelaren kan ändå vinna åt laget. För att se vad som gäller hänvisar vi till regeboken sid 83 - 84, regel 30-3ef.

14. Får man ha golfbil?

Svar: Nej. Undantag om man är handikappad och normalt har tillåtelse att använda golfbil eller om man ådragit sig skada som innebär att man måste använda sig av golfbil för att kunna genomföra en rond. Detta ska då kunna styrkas med ett läkarintyg.

15. Vad händer om en spelare använder en klubba som ej är tillåten?

Svar: Laget diskas i matchen (Regel 30-3eI, 4:1, 4:2)

16. Får man frångå spelordningen på banan efter utslag från tee ?

Svar: Regel säger att den sida vars spelare ligger längst från hål börjar spela (bägge spelarna) dock får den spelare som ligger längst fram börja om sidan finner det bäst. Man kan frångå detta om båda lagen är överens. Exempel: Sida A-B ligger längst ifrån hål men en av sidans spelare ligger närmast hål. Man kan då låta sida C-D spela mellan spelarna A-B för att snabba upp spelet.

Copyright © First Open  |  E-mail: info@firstopen.nu

  » Om cookies  |  » Sitemap